Category Archives: Hướng dẫn – Hỗ trợ

Lấy giá trị trong bài viết đưa vào form trong CONTACT FORM 7 plugin

Yêu cầu: Đã cài plugin Contact form 7 vì add on này hỗ trợ cho plugin mà 1. Tạo field với Dynamic Text để lấy giá trị trong bài Để lấy giá trị của bài viết gắn tự động vào 1 trường của Contact Form 7 thì bạn có thể xử lý dễ dàng bằng…

Hướng dẫn cách thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm và mô tả danh mục Woocommerce

Cách thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm và mô tả danh mục Woocommerce Bạn chỉ cần coppy code và bỏ vào file functions.php của theme (hoăc child theme) là được 1. Code thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm 2. Code thu gọn nội dung phần mô tả của danh mục sản…

Hướng dẫn cấu hình SMTP Gmail Free vào WordPress

Các website đều có mục gửi mail khi có người liên hệ. Gửi mail khi có đơn hàng mới, nhưng không phải Hosting nào cũng cho phép gửi mail thông qua hàm mail php, gửi mail smtp theo tên miền. Vì vậy chúng ta phải sử dụng mail smtp của Google (SMTP Gmail) để gởi mail. Lợi ích của…